På vår lekplats finns gungor, liten rutschkana och andra spännande saker att upptäcka för barn.
All lek på lekplatsen skall övervakas av vuxen och sker på egen risk.

 

SAM 0242-2-580