Det finns en stor fotbollsplan i anslutning till campingen, i receptionen finns det
fotbollar att köpa om ni inte redan har.

fotboll